Ασφαλίσεις Φορτίων

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημενη από μεγάλο ασφαλιστικό σύλλογο, με τις απαραίτητες ασφαλίσεις αστικής ευθύνης για την κάθε εν λόγω μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων που επιθυμείτε.