Εκκενώσεις – Μεταφορτώσεις

Κατά την παραλαβή-παράδοση των εμπορευματοκιβωτίων, ο οδηγός της εταιρίας μας καθίσταται υπεύθυνος για την φόρτωση-εκφόρτωση των εμπορευμάτων, καθώς επίσης σας παρέχουμε πλήρη εργατικό δυναμικό για την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση των απαιτήσεων σας.