Κάλυψη φορτίων – ADR

Όλοι οι οδηγοί μας ανεξαιρέτως, πληρούν την κάλυψη αδειών ασφαλείας επικινδύνων και επιβλαβών φορτίων, σε όλους τους τομείς και απαίτησης των αναγκών σας.