Εταιρεία

Η εταιρεία ιδρύθηκε πρόσφατα και είναι αποτέλεσμα της συνένωσης μιας ομάδας ιδιόκτητων μεταφορικών οχημάτων και μιας ομάδας στελεχών με προϋπηρεσία στο χώρο της μεταφοράς Ε/Κ από το 1975. Έχοντας πλήρη γνώση των σύγχρονων απαιτήσεων, αλλά και των προβλημάτων του χώρου, η «B TRANS» προχώρησε με δραστικά.

Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή και την κατάρτιση των στελεχών της , όχι μόνον για την ταχεία και ασφαλή μεταφορά , αλλά κυρίως για την προσαρμογή του στους τομείς της απαραίτητης και διαρκώς εξελισσόμενης μεταφοράς, συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τους πελάτες.

Παρά την πρόσφατη χρονικά παρουσία της η «B TRANS» έχει επιτύχει αντιστρόφως ανάλογα αποτελέσματα. Έχει αναπτύξει πλήρες δίκτυο μεταφορικών προορισμών , ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει σε στρατηγικές συμμαχίες με μια σειρά άλλων αξιόπιστων μεταφορικών εταιρειών. Έτσι η «B TRANS» καλύπτει το 100% των αναγκών των πελατών της, ακόμα και σε περιοχές δυσπρόσιτες. Επιπλέον η «B TRANS» αναπτύσσετε με σταθερά και προσεκτικά βήματα και στα άλλα εμπορικά λιμάνια της Ελλάδας.

Μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του εμπορίου άλλα και σε άλλους τομείς, μας εμπιστεύονται τις μεταφορές τους. Πολιτική της είναι η παροχή υψηλής στάθμης υπηρεσιών σε συγκεκριμένους, επιλεγμένους ανά περιοχή πελάτες.

Με τον τρόπο αυτόν και με τη συνεπαγόμενη μείωση του κόστους μεταφοράς είμαστε σε θέση να αφουγκραστούμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη μας ξεχωριστά, να παρέχουμε τόσο, «προσωπικές» λύσεις όσο και χαμηλές τιμές, καινοτόμα βήματα σε ένα συνολικό επανασχεδιασμό της λειτουργίας μιας μεταφορικής εταιρείας που σέβεται τους επιλεγμένους πελάτες της και επιδιώκει την παροχή υψηλής εξυπηρέτησης των αναγκών τους.